تلفن اصلی:
+98 (142) 7223255
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سیروس عادلی پور
تلفن‌های دیگر 7223255
فکس 7223255
آدرس پستی

جنب جهاد کشاورزی

کلید واژه‌ها  

تولید انواع پالتها و باکسهای صنعتی و باغبانی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه