تلفن اصلی:
+98 (21) 22040084
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل هدایت
تلفن‌های دیگر 22040084
فکس 22040084
آدرس پستی

خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، برج ملت، طبقه 6،‌واحد 4

کلید واژه‌ها  

نماینده شرکت اینرپلاستیک

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه