تلفن اصلی:
+98 (21) 88735631
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل فخری ناصری
تلفن‌های دیگر 88735631 / 88732217
فکس 88735631 / 88732217
آدرس پستی

خیابان دکتر بهشتی،‌تقاطع قائم‌مقام فراهانی، شماره 390، طبقه 2، واحد 25

کلید واژه‌ها    

فصلنامه فنی مهندسی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه