تلفن اصلی:
+98 (21) 66028906
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 66028906
فکس 66028906
آدرس پستی

جنوب اتوبان همت، تقاطع خیابان شیرازجنوبی،‌خیابان بهار، پلاک 12،‌طبقه دوم

پست الکترونیک mag@irmpm
کلید واژه‌ها   

دوماهنامه،‌فنیمهندسی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه