تلفن اصلی:
+98 (711) 7742149
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علیرضا هاشمی
تلفن‌های دیگر 7742149
فکس 7742149
آدرس پستی

شهرک صنعتی بزرگ شیراز، فلکه چهارم، ابتکار شمالی، خیابان 208

کلید واژه‌ها    

کاغذ کارتن نوار بهداشتی و پوشاک بچه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه