تلفن اصلی:
+98 (711) 7742132
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل رضا کامیاب
تلفن‌های دیگر 7742132
فکس 7742132
آدرس پستی

شهرک صنعتی بزرگ شیراز، فلکه چهارم، ابتکار شمالی، سمت راست، انتهای آسفالت، آخرین کارخانه

کلید واژه‌ها   

کفی های ضربه گیر زیر محصولات غذایی و شانه تخم مرغ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه