تلفن اصلی:
+98 (732) 6322007
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمدحسین عابدپور
تلفن‌های دیگر 6322007
فکس 6322007
آدرس پستی

شهرک صنعتی داراب

کد پستی 74891
کلید واژه‌ها  

صندوق چوبی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه