تلفن اصلی:
2247743
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل قدرت اله رولینا
تلفن‌های دیگر 2247743
فکس 2247743
آدرس پستی

شهرک صنعتی، فاز 1

کلید واژه‌ها   

تولید نایلون و پلاستیک

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه