تلفن اصلی:
+98 (21) 88791953
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علی فرهمندی (دبیر انجمن)
تلفن‌های دیگر 88791953
فکس 88791953
آدرس پستی

میدان آرژانتین، خیابان الوند، کوچه آویز، پلاک 4، زنگ دوم

کد پستی 1516676111
پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها    

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه