تلفن اصلی:
+98 (41) 32861010
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حسن آهنگر دربند
تلفن‌های دیگر +98 (41) 32892060
فکس +98 (41) 32861010
آدرس پستی

اول جاده مایان، کوچه آذربایجان، پلاک 19

پست الکترونیک [email protected]

انواع ظروف لبنیات و ظروف مدرن IML

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه