تلفن اصلی:
4206566
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل فرتاش‌نیا
تلفن‌های دیگر 4206566 / 4204625
فکس 4206566 / 4204625
آدرس پستی

جاده تبریز _ آذرشهر، شهرک رجایی ضلع جنوبی، روبروی هیات امناء

کلید واژه‌ها    

تولید کارتنهای 5 لا و 3 لا، لمینیت، دایکات

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه