تلفن اصلی:
4202543
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل پرنا تبریز
تلفن‌های دیگر 4202543
فکس 4202543
آدرس پستی

شهرک صنعتی رجایی جنوبی، نبش 20 متری سوم غربی، روبروی قاینار خزر، پلاک 80

کلید واژه‌ها   

کارتن،تولید پارچه های نخی و پنبه ای

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه