تلفن اصلی:
+98 (411) 5541856
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 5541856 / 4200318 / 5234789 / 5214789
فکس 5541856 / 4200318 / 5234789 / 5214789
آدرس پستی

خیابان دارایی قدیم، جنب سرای آریا، پلاک 5، معروف به علی پور

کلید واژه‌ها   

چاپ نایلون و نایلکس


شرکت‌های مشابه