تلفن اصلی:
3306561
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمدعلی کاظمی راشد
تلفن‌های دیگر 3306561
فکس 3306561
آدرس پستی

شهرک رجایی جنوبی، 30 متری اول غربی، 18 متری

کلید واژه‌ها   

فیلم، نایلون و نایلکس

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه