تلفن اصلی:
4201201
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل ناصح همت وند
تلفن‌های دیگر 4201201
فکس 4201201
آدرس پستی

شهرک رجایی جنوبی، 30 متری دوم، 20 متری پنجم

کلید واژه‌ها   

سلفون

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه