تلفن اصلی:
+98 (412) 4222351
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 4222351 / 4328180
فکس 4222351 / 4328180
آدرس پستی

شهرک سلیمی، 30 متری اول، خیابان 20 متری 27

کلید واژه‌ها   

تولید کارتنهای سه لا و پنج لا و پتو

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه