تلفن اصلی:
4222220
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل رسول توتونچیان
تلفن‌های دیگر 4222220 / 5531716
فکس 4222220 / 5531716
آدرس پستی

شهرک سلیمی، 45 متری آخر، پلاک 35، قطعه 37/5

کلید واژه‌ها   

تولید شانه تخم مرغ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه