تلفن اصلی:
+98 (412) 4328444
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مجید مقدوری
تلفن‌های دیگر 4328444
فکس 4328444
آدرس پستی

35 متری آذرشهر، شهرک سلیمی

پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها   

کارتن از ورق آماده

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه