تلفن اصلی:
+98 (351) 7272004
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 7272004
فاکس 7272004
آدرس پستی

شهرک صنعتی یزد، فاز 2 شیمیایی، بلوار اقاقیا، خیابان زیتون

کلید واژه‌ها  

تولید رزین بسته بندی با بشکه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه