تلفن اصلی:
+98 (351) 7272517
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل لطف محمدی
تلفن‌های دیگر 7272517
فکس 7272517
کلید واژه‌ها   

کامپاند پلی اتیلن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه