تلفن اصلی:
+98 (641) 23636
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمدرضا کاووسی نژاد
تلفن‌های دیگر 23636
فکس 23636
آدرس پستی

خیابان پل قدیم، روبروی بانک صادرات

کلید واژه‌ها   

کیسه پلاستیکی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه