تلفن اصلی:
+98 (671) 39447
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل موسوی نصب
تلفن‌های دیگر 39447
فکس 39447
آدرس پستی

بهبهان ذوالفقاری، کوچه سوم آب و برق، پلاک 7

کلید واژه‌ها   

نایلون و نایلکس

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه