تلفن اصلی:
+98 (381) 3340209
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل قلی پور
تلفن‌های دیگر 3340209
فکس 3340209
آدرس پستی

قطب صنعتی شهرکرد، بهارستان اول، فاز اول، خیابان ابتکار یک، پلاک1

کلید واژه‌ها   

نایلون و نایلکس و سلفون

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه