تلفن اصلی:
+98 (131) 3383501
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل آخرتی
تلفن‌های دیگر 3383501
فکس 3383501
آدرس پستی

شهر صنعتی، ورودی اول، آتش‌نشانی، انتهای خیابان

کلید واژه‌ها   

ورق کارتن 3 لا و 5 لا، pre printing و لمینت

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه