تلفن اصلی:
+98 (312) 5642252
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل بهزاد چهرازی. مدیر کارخانه: نوربخش
تلفن‌های دیگر 5642252 / 6612288
فکس 5642252 / 6612288
آدرس پستی

فاز دو، خیابان سوم

کلید واژه‌ها    

چسب صنعتی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه