تلفن اصلی:
+98 (21) 88502294
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مسعود کواکب
تلفن‌های دیگر 88502294
فکس 88502294
آدرس پستی

خیابان شهید‌بهشتی،‌خیابان سرافراز،کوچه یکم،‌پلاک 6

کلید واژه‌ها    

واردات ماشین‌آلات و قطعات صنایع چاپ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه