تلفن اصلی:
+98 (261) 4703075
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 4703075
فکس 4703075
آدرس پستی

کمالشهر، خیابان ظفر 18

کلید واژه‌ها   

تولید دستگاه های بادی 1 الی30 لیتر(1 الی 4 هد قابل قبول تبدیل به 5 لیتر)


شرکت‌های مشابه