تلفن اصلی:
+98 (21) 88725436
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل امیدبخش
تلفن‌های دیگر 88725436
فکس 88725436
آدرس پستی

خیابان احمدقصیر،‌خیابان هفدهم،‌شماره 26، طبقه 2

کلید واژه‌ها   

تولیدمواد اولیه شیشه،بسته‌بندی شده به صورت شرینک

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه