تلفن اصلی:
+98 (312) 5642720
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل چاووشی زاده
تلفن‌های دیگر 5642720 / 2214547
فکس 5642720 / 2214547
آدرس پستی

خیابان اول، نبش فرعی ششم

کلید واژه‌ها    

تولید روغن بسته بندی 4 و 12 لیتری فلزی و پلاستیکی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه