تلفن اصلی:
+98 (311) 6681152
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مشایخی
تلفن‌های دیگر 6681152 / 5373516
فکس 6681152 / 5373516
آدرس پستی

شهرک صنعتی سه راه مبارکه، خیابان دهم، فاز سوم، پلاک 3

کلید واژه‌ها   

پودرهای صنعتی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه