تلفن اصلی:
+98 (31) 52373344
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حاج عباس کشانی
تلفن‌های دیگر +98 (31) 52373355
آدرس پستی

شهرک صنعتی سه راه مبارکه، فاز 1، خیابان دوم، پلاک 10

گونی پلی پروپیلن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه