تلفن اصلی:
+98 (331) 4426233
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل رضازاده
تلفن‌های دیگر 4426233
فکس 4426233
آدرس پستی

شهرک صنعتی منتظریه اصفهان، خیابان 106، فرعی یکم، پلاک 19

کلید واژه‌ها   

نخ پلی پروپیلن، ریسمان پلی استوریسکوز قیطان و نخ تابی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه