تلفن اصلی:
+98 (361) 551513
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل شهریار خان بابایی
تلفن‌های دیگر 551513 / 554540
فکس 551513 / 554540
آدرس پستی

شهرک صنعتی راوند کاشان، خیابان 10، اول کوچه

کلید واژه‌ها    

در آلومینیومی، شیشه دارو، فوم پلی اتیلن


شرکت‌های مشابه