تلفن اصلی:
+98 (311) 6264944
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل زمانی
تلفن‌های دیگر 6264944
فکس 6264944
آدرس پستی

شهرک صنعتی اشترجان، جنب شرکت نیرو کلر

کلید واژه‌ها  

بشکه فلزی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه