تلفن اصلی:
+98 (21) 66904264
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سیدمحمدرضا عظیمی
فکس +98 (21) 66904264
آدرس پستی

میدان توحید،‌ابتدای خیابان ستارخان، خیابان کوثر 2،‌پلاک 33،‌طبقه 3،‌واحد 5

کد پستی 14576
پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها   

تولید ورق و تبدیل ورق به کارتن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه