تلفن اصلی:
+98 (262) 3642229
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد قدس
تلفن‌های دیگر 3642229
فکس 3642229
آدرس پستی

سه راه بردآباد، کوچه سالمندان شریف، کارخانه قدس

کلید واژه‌ها   

تولیدکننده قالبهای وکیوم و بسته بندی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه