تلفن اصلی:
+98 (322) 2323206
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد پیرجمال
تلفن‌های دیگر 2323206 / 6273552
فکس 2323206 / 6273552
آدرس پستی

بوستان سعدی، جنب بانک کشاورزی، ساختمان خودرنگ، واحد روابط عمومی

کلید واژه‌ها   

انواع الکید رزین و مواد شمیایی دیگر

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه