تلفن اصلی:
+98 (229) 4390027
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 4390027
فکس 4390027
آدرس پستی

جاده قدیم ساوه، شهرک صنعتی نصیرآباد، میدان صنعت، خیابان سرو 15، پلاک 44-43-24-23 Sh

کد پستی 3755154518

شیمیایی و رنگسازی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه