تلفن اصلی:
+98 (172) 2225725
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل بهرام پوراهری
تلفن‌های دیگر 2225725
فکس 2225725
آدرس پستی

ابتدای حافظ شمالی، پلاک 811

کد پستی 4971713731
پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها  

صادرات، واردات


شرکت‌های مشابه