تلفن اصلی:
+98 (21) 66029179
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حداد عادل
تلفن‌های دیگر 66029179
فکس 66029179
آدرس پستی

خیابان آزادی، روبروی استاد معین، جنب گیتی بار، ساختمان647

تلفن کارخانه 4-3332800 (0612) - 09161188415
فکس کارخانه 332805 (0612)
آدرس کارخانه

استان خوزستان، اهواز، کوی ملت، عامری2، پلاک52، 6164889391کد پستی

کلید واژه‌ها   

کارتن‌سازی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه