تلفن اصلی:
+98 (451) 2250939
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل رحیمی
تلفن‌های دیگر 2250939
فکس 2250939
آدرس پستی

چهارراه امام، روبروی استانداری، خیابان کوشا، کوچه عارف 4، پلاک 4

تلفن کارخانه 6643528 (0451)
فکس کارخانه 6643529 (0451)
آدرس کارخانه

میدان ایثار، شهرک صنعتی فاز یک، انتهای خیابان شایق 3، پشت فضای سبز، واحد 15

چاپ افست


شرکت‌های مشابه