تلفن اصلی:
+98 (21) 66565431
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد بهرام‌گیر
تلفن‌های دیگر 66565431
فکس 66565431
آدرس پستی

جمالزاده جنوبی ، کوچه شهید مهدیزاده ، پلاک 33، واحد 2

پست الکترونیک negaran [email protected]
کلید واژه‌ها   

طراحی روی جعبه ، ساخت جعبه‌های مقوایی و لیمینت

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه