تلفن اصلی:
+98 (21) 88791953
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل هوشنگ تجدد
تلفن‌های دیگر 88791953
فکس 88791953
آدرس پستی

میدان‌آرژانتین، خیابان‌الوند، خیابان‌آویز، پلاک 4، طبقه دوم

کلید واژه‌ها    

واردات کاغذ و مقوا

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه