تلفن اصلی:
+98 (21) 66808777
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل آسیامک غفاری
تلفن‌های دیگر 66808777
فکس 66808777
آدرس پستی

بزرگراه فتح، خیابان فتح هفتم، پلاک6

کلید واژه‌ها    

تولید چسب‌وزین

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه