تلفن اصلی:
+98 (21) 88702497
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علی صفایی نائینی
تلفن‌های دیگر 88702497
فاکس 88702497
آدرس پستی

میدان آرژانتین، خیابان‌وزرا، کوچه 21، پلاک 3، واحد 1

کلید واژه‌ها   

تولید آب، بسته‌بندی


شرکت‌های مشابه