تلفن اصلی:
+98 (21) 44501574
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد صبریفر
تلفن‌های دیگر 44501574
فکس 44501574
آدرس پستی

کیلومتر7 جاده‌ مخصوصکرج، بلوار دکتر‌عبیدی (شهرک استقلال)، خیابان میرانوری، پلاک23

کلید واژه‌ها  

چاپ‌و نشر

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه