تلفن اصلی:
+98 (21) 88785183
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علیرضا یونچی
تلفن‌های دیگر 88785183
فکس 88785183
آدرس پستی

بلوار آفریقا، کوچه‌ نور، پلاک 20

کد پستی 1917745131
کلید واژه‌ها   

واردات کاغذو مقوا

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه