تلفن اصلی:
+98 (351) 7272190
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمدعلی جوکار
تلفن‌های دیگر 7272190 / 7272445
فکس 7272190 / 7272445
آدرس پستی

شهرکصنعتی یزد، فازدوم، بلوار اقاقیا، 24متری شقایق

کلید واژه‌ها  

چاپ بسته‌بندی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه