تلفن اصلی:
+98 (411) 2892037
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل منصور نیکدوز
تلفن‌های دیگر 2892037
فکس 2892037
آدرس پستی

کیلومتر 3 جاده تبریز-مرند

کلید واژه‌ها    

بسته‌بندی کارتن، مشاوره، طراحی، خدمات

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه