تلفن اصلی:
+98 (531) 2473690
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علی مقدسی
تلفن‌های دیگر 2473690
فکس 2473690
آدرس پستی

شهرک صنعتی شمارهیک (بوریآباد)، فاز صنایع‌غذایی

کلید واژه‌ها   

انواع چایو حبوبات، برنج، خشکبار، عرقیات

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه